Home Stichting Deltawerken Online
 
 
 
 
 
Stichting Deltawerken Online
Stichting Deltawerken Online heeft zich het verbeteren van de communicatie over duurzaam waterbeleid op zowel nationaal als internationaal niveau ten doel gesteld. Dit doel wil de stichting verwezenlijken door het beter toegankelijk maken van reeds bestaande en nieuwe informatie over duurzaam waterbeleid. Als onderdeel van deze doelstelling onderhoudt en beheert de stichting onder andere de website Deltawerken Online en OnWijsNat53.nl.
 
Momenteel bestaat het bestuur uit 3 leden: Jan Prins (Secretaris), Wout Peperkamp (Penningmeester) en Job van de Sande (Voorzitter). 
 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
  • subsidies en donaties
  • schenkingen, erfstellingen en legaten
  • alle andere verkrijgingen en baten.
Mocht u onze doelstelling delen, en de verwezenlijking hiervan willen ondersteunen, neemt u dan contact ons op.